Sản phẩm & Dịch vụ

 • product_img3
  Vận Hành Và Bảo Trì

  Cung cấp các giải pháp và đào tạo cho vận hành và bảo trì các hệ thống năng lượng tái tạo.

 • services_img2
  Đánh Giá Hệ Thống

  Phân tích phổ sóng hài, chất lượng điện áp, bù công suất phản kháng, ảnh hưởng của sét, và khởi động máy biến áp.

  services_img2
 • services_img1
  Thiết Kế Hệ Thống

  Thiết kế, phân tích, và thẩm định các hệ thống năng lượng thông minh, gió, mặt trời, lưu trữ điện, hệ thống điện độc lập theo các tiêu chuẩn quốc tế (v.d. Bộ tiêu chuẩn của NERC, IEC, IEEE, UL) với các công cụ hiện đại.

 • services_img4
  Đào Tạo

  Cung cấp các khóa học ngắn hạn nâng cao cho kỹ sư về các chủ đề mới: Các công nghệ năng lượng tái tạo, lưu trữ điện năng, thiết kế, phân tích và điều khiển hệ thống điện, và hiểu các tiêu chuẩn quốc tế (v.d. IEEE 1547, 519, UL 1741, IEC 61850, NERC).

  services_img4
Đối tác

Đối tác